نوجهان

نوجهان

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

 


به باور رسیدن همه دنیا و حتی دشمنان،به این موضوع که ” جمهوری اسلامی ایران ” پیشران نظم جدید جهانی است . شکستن اجماع جهانی علیه خود و برهم ریختن نظم موجود آمریکایی توسط ” جمهوری اسلامی ایران ” پایه گذاری نظم جدید جهانی با بوجود آوردن اتحادی میان خود،روسیه،چین و سایر متحدین #نوجهان                                         #پیشرانی_نظم_جدید / #شکستن_اجماع_جهانی_و_نظم_آمریکایی / #اتحاد_نظم_جدید_جهانی 

” ایران ” رتبه اول ظرفیت های استفاده نشده در دنیا رتبه دوم گاز جهان و رتبه چهارم نفت جهان ( مجموع نفت و گاز »»» رتبه اول دنیا ) رتبه پنجم ذخایر منابع طبیعی،در دنیا رتبه دهم،نسبت دانشجو و جمعیت در دنیا من رتبه شانزدهم تولیدات علمی،در دنیا رتبه هفدهم تولید برق،در دنیا رتبه بیستم ذخایر و معادن طلا،در دنیا رتبه هجدهم اقتصاد،در دنیا رتبه بیست و دوم نیروی آماده به کار، در دنیا #نوجهان       #نفت_وگاز      #منابع_طبیعی  #نسبت_دانشجو_و_جمعیت  #تولیدات_علمی  #تولید_برق  #ذخایر_طلا  #اقتصاد  #نیروی_آماده_به_کار ” نوجهان ” را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نظم جدید جهانی خطوط اساسی نظم جدید آینده جهان خصوصیات ایران برای کسب جایگاه برجسته دراین نظم وظیفه جوان ایرانی ( درباره جایگاه ایران در دنیای جدید،فکرکنید و خودتان را برایش آماده کنید ) #نوجهان #نظم_جدید_جهانی #نیروی_انسانی_خوب_از_لحاظ_هوش_و_استعداد #منابع_طبیعی_سرشار_وموقعیت_جغرافیایی_ممتاز