نوجهان

نوجهان

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

ویدیو

معنای مقاومت چیست؟!
توانایی ایران در کسب جایگاهی والا و برجسته در نظم جدید جهانی
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
نقش و جایگاه ایرانی ها در نظم جدیدی که بر جهان حاکم خواهد شد،چیست؟!!
" منابع طبیعی " از مهم ترین ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران
ظهور نظم جدید جهانی با محوری جدید،با نارضایتی ها و یک دشمن مشترک
بررسی سیر دگرگونی و تطور روندهای تاریخی توسط قرآن کریم
جایگاه و نقش ایران در نظم جدید جهانی چیست؟!
شرایط ویژه دنیای امروزی
داشتن یک ماهیت عقیدتی و دینی، و مهم بودن توافق و تزاحم منافع ملی
تنوع منابع طبیعی در کشور ما
کمک به تولید ادبیات الگوی فکری جدید،برای نوجوانان در قدم اول
لزوم مطالعه و تحقیق درباره افول ابرقدرت ها
گسترش فکر و جبهه مقاومت در مقابل زورگویی
مواجه بودن با یک پیچ تاریخی یا حرکت در دل یک پیچ تاریخی
گزارش اخبار جوانه ها ، از برگزاری اولین همایش بین المللی " نوجهان "
دلایل وضعیت امروز آمریکا و افتادن به این حال و روز